درب پلی وود

78 کالا

 • درب پلی وود ضد آب کد 30012

  درب پلی وود ضد آب کد 30012

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • درب پلی وود ضد آب کد 30009

  درب پلی وود ضد آب کد 30009

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • در پلی وود چوبپلاست کد 30078

  در پلی وود چوبپلاست کد 30077

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • در پلی وود چوبپلاست کد 30077

  در پلی وود چوبپلاست کد 30077

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • در پلی وود چوبپلاست کد 30076

  در واترپروف چوبپلاست کد 30076

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • در پلی وود چوبپلاست کد 30075

  در ضداب چوبپلاست کد 30075

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • در پلی وود چوبپلاست کد 30074

  در ضدآب چوبپلاست کد 30074

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • در پلی وود چوبپلاست کد 30073

  در ضد آب چوبپلاست کد 30073

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • در پلی وود چوبپلاست کد 30072

  در پلی وود چوبپلاست کد 30072

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • درب پلی وود چوبپلاست کد 30071

  درب پلی وود چوبپلاست کد 30071

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • درب پلی وود چوبپلاست کد 30070

  درب سرویس بهداشتی چوبپلاست کد 30070

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • درب پلی وود چوبپلاست کد 30069

  درب واترپروف چوبپلاست کد 30069

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • درب پلی وود چوبپلاست کد 30068

  درب ضداب چوبپلاست کد 30068

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • درب پلی وود چوبپلاست کد 30067

  درب ضد آب چوبپلاست کد 30067

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • درب پلی وود چوبپلاست کد 30066

  درب ضدآب چوبپلاست کد 30066

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی
 • درب پلی وود چوبپلاست کد 30065

  درب پلی وود چوبپلاست کد 30065

  تومان2,100,000
  کاملا ضد آب عایق گرما و سرما و هر نوع اشعه آنتی باکتریال و کاملا مقاوم در برابر هر نوع میکروب، مایعات و چربی مقاومت بالا در مقابل هر نوع شرایط محیطی عمر مفید 30 سال کاملا شستشو و قابل تمیز کردن با انواع مواد شوینده مقاوم در برابر حشرات موذی و موریانه مقام در برابر هر نوع ترک خوردگی

درب پلی وود یا چوب پلاست نوع بسیار جدیدی از درب های داخلی ساختمان می باشد که در ساختار آن به جای چوب و mdf از مواد پلی پروپیلن و پی وی سی استفاده شده است. این نوع از دربهای های سرویس بهداشتی کاملا ضد آب بود و با استفاده از مواد اولیه کامپوزیتی در ساختار آن دارای قابلیت های فراونی برای سویس بهداشتی و دربهای اتاقی می باشد.

نوع متریال دربهای پلی وود به صورتی می باشد که در محیط های مرطوب یا غرق در آب تغییر شکل نمیکند و همچنین در برابر آتش شعله ور نمی شود و موجب سرایت آتش نمی گردد.

یکی از مزیت های عمده درب پلی وود یا wpc عایق صدا و حرارت بودن ان می باشد به طوریکه با توجه به نوع ساختار درب که به صورت شبکه ای و پروفیلی می باشد و هوا در ان جریان دارد تا 26 دسیبل باعث کاهش صدا می گردد و همچنین بسیار در مقابل ضربه ایمن و با استقامت هست.

مشخصات درب پلی وود

پلی وود چیست

پلی وود (wood polymer composite) ترکیپ پودر با براده های چوب یا پلیمر (pvc) می باشد.

درب پلی وود

روش تولید درب پلی وود

برای تولید دربهای پلیوود یا چوبپلاست ابتدا مواد اولیه شامل پودر چوب و پلیمر و مواد افزودنی داخلی دستگاه ریخته شده و با استفاده از فرایند اکسترود قالب درب ریخته شده و طی فرایند  های کالیبراسیون ساختار درب ایجاد می شود در نهایت سایز مورد نظر ایجاد گردیده و در صورت سفارش کارفرما برش های cnc بر روی درب ایجاد می گردد و درنهایت نوارلبه و روکش pvc بر روی درب وکیوم می گردد.

مقایسه دربهای پلی وود با سایر دربهای ساختمانی

ویژگی درب رایج بازار

 • تنوع اسمی MDF، HPL، ABS، HDF  تخته سه لا و تمام چوب
 • استفاده از میخ، پرچ، و چسب همراه با پرس جهت اتصال اجزاء
 • نحوه روکش کردن ( وکیوم، ممبران، رنگ و … )
 • محدودیت طرح، رنگ و سایز در محصول نهایی
 • به کارگیری نیروی انسانی و صرف زمان بیشتر در تولید ( محدودیت میزان تولید ) و کیفیت های متفاوت تولید ( صنعتی نبودن تولید)
 • فرایند تولید پیچیده تر و دقت کمتر
 • کنترل کیفی پیچیده و هزینه بر نسبت به تولید صنعتی
 • کمبود زمان در تولید انبوه

مقایسه درب های پلی وود

ویژگی دربهای پلی وود یا چوبپلاست

 • تولید یکپارچه درب چوبپلاست با استفاده از فرایند اکسترود پلی وود در قالبهای متنوع ( تولید پروفیل درب)
 • عدم استفاده از چسب، میخ و پرچ در ساختار درب
 • سایز درب تحت سفارش مشتری به صورت تک لنگه ( عرض 120 سانتیمتر و ارتفاع نامحدود ) و یک و نیم لنگه و دو لنگه
 • بهره گیری از روش رپینگ جهت روکش کردن درب های پلی وود
 • طراحی درب به صورت CNC و تحت سفارش مشتری
 • تولید کاملا صنعتی و توان تولید روزانه 500 لنگه درب و چهارچوب

ویژگی دربهای پلی وود یا چوبپلاست

برای دانلود کاتالوگ و مشخصات درب های چوبپلاست کلیک کنید

ویژگی های درب های پلی وود

 • تماما ضد آب و ضد رطوبت: پلی وود ماده ای ضد آب می باشد و به همین دلیل هیچ تغییری در محیط های مرطوب و غرق در آب نمی کند.
 • عایق سرما و گرما و صوت: دربهای پلی وود به جهت ساختار شبکه ای پرفیل و چهارچوب تبادل صدا و حرارت بین دو محیط که حایل آن است تا 26 دسیبل کاهش می دهد.
 • مقاوم در برابر اسید و حشرات موذی
 • کاملا آنتی باکتریال و قابل شستشو: عدم وجود مواد مغذی، روزنه و مواد پلاستیکی در ساختار محصول موجب می شود امکان نفوذ، انتشار و زیست میکروب و باکتری در آن وجود نداشته باشد.
 • مقاومت بالا در برابر ضربه و خش
 • غیر قابل اشتعال: در برابر آتش شعله ور نمی شود و باعث سرایت و انتشار شعله و آتش در محیط نمی شود.
 • مقاوم در برابر ترک خوردگی
 • قابلیت نصب گریل و شیشه
 • نظافت آسان
 • دوستدار محیط زیست: برای ساخت این محصول درختی قطع نمی شود و محصول در هر وضعیتی قابل بازیافت و برگشت به چرخه تولید است.

مقایسه درب های پلی وود

کاربرد دربهای پلی وود یا چوب پلاست

 • درب سرویس بهداشتی ، استخر، سونا و جکوزی
 • درب اتاق خواب و دربهای داخلی ساختمان
 • درب بیمارستانی و محیط های درمانی
 • درب های اداری
 • درب مراکز تجاری و انباری

درب و چهارچوب پلی وود

خرید و قیمت درب چوبپلاست یا پلی وود

درب های پلی وود یا چوبپلاست نوع جدیدی از دربهای سرویس بهداشتی و ضد آب می باشد که قابلیت انتخاب رنگهای مختلف و طرحهای سفارشی بر روی آن دارد . قیمت این نوع محصولات با توجه به اینکه امکان طراحی برجسته ندارد داری قیمت یکسانی و برای هر لنگه درب در ابعاد مختلف می باشد.

قابل توجه هست قیمت دربهای plywood یا چوبپلاست برای لنگه درب و بدون یراق و چهار چوب می باشد . در صورتی که نیاز به چهارچوب این دربها دارید می توانید به بخش چهارچوب چوبپلاست مراجعه فرمایید.