درب ضد سرقت فلزی

6 کالا

 • درب ضد سرقت فلزی کد ۷۰۲

  تومان6,020,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
 • 6%
  درب ضد سرقت ارزان، درب ضد سرقت فلزی، درب ضد سرقت رویه فلز، درب ضد ضد سرقت فلزی کد 700

  درب ضد سرقت فلزی کد ۷۰۰

  تومان7,280,000 تومان6,860,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
 • 6%
  درب ضد سرقت ارزان، درب ضد سرقت فلزی، درب ضد سرقت رویه فلز، در ضد ضد سرقت فلزی کد 701

  در ضد سرقت فلزی کد ۷۰۱

  تومان7,280,000 تومان6,860,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
 • 6%
  درب ضد سرقت ارزان، درب ضد سرقت فلزی، درب ضد سرقت رویه فلز، در فلزی ضد سرقت کد 705

  در فلزی ضد سرقت کد ۷۰۵

  تومان7,280,000 تومان6,860,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
 • 6%
  درب ضد سرقت ارزان، درب ضد سرقت فلزی، درب ضد سرقت رویه فلز، درب فلزی ضد سرقت کد 704

  درب فلزی ضد سرقت کد ۷۰۴

  تومان7,280,000 تومان6,860,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
 • 6%
  درب ضد سرقت ارزان، درب ضد سرقت فلزی، درب ضد سرقت رویه فلز، در ضدضد سرقت فلزی کد 703

  در ضد سرقت فلزی کد ۷۰۳

  تومان7,280,000 تومان6,860,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام!
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم