درب ضد سرقت

136 کالا

 • حراج!
  درب ضد سرقت لامینوکس کد MT200

  درب ضد سرقت لامینوکس کد MT200

  تومان3,050,000 تومان2,850,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  درب ضد سرقت روکش راش برجسته کد MT213

  درب ضد سرقت روکش راش برجسته کد MT213

  تومان2,900,000 تومان2,800,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  درب ضد سرقت سفید CNC کدMT205

  درب ضد سرقت سفید CNC کدMT205

  تومان3,000,000 تومان2,800,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  درب ضد سرقت رویه راش کد MT234

  درب ضد سرقت رویه راش کد MT234

  تومان3,000,000 تومان2,500,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  در ضدسرقت لامینوکس طرح کمان کد MT227

  در ضدسرقت لامینوکس طرح کمان کد MT227

  تومان2,700,000 تومان2,500,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  درب ضد سرقت دولنگه شیشه خور کد MT201

  درب ضد سرقت دولنگه شیشه خور کد MT201

  تومان7,500,000 تومان6,500,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  درب ضد سرقت روکش گردو کد MT212

  درب ضد سرقت روکش گردو کد MT212

  تومان2,900,000 تومان2,700,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  درب ضد سرقت سفید مدل کرکره ای کدMT204

  درب ضد سرقت سفید مدل کرکره ای کدMT204

  تومان3,000,000 تومان2,800,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  درب ضدسرقت رویه راش کد MT233

  درب ضدسرقت رویه راش کد MT233

  تومان3,000,000 تومان2,850,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  درب ضد سرقت لابی شیشه خور فرفوژه کد MT226

  درب ضد سرقت لابی شیشه خور فرفوژه کد MT226

  تومان17,500,000 تومان16,200,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  در ضد سرقت سی ان سی کد MT219

  در ضد سرقت سی ان سی کد MT219

  تومان3,100,000 تومان2,150,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  درب ضد سرقت روکش بلوط کد MT211

  درب ضد سرقت روکش بلوط کد MT211

  تومان2,800,000 تومان2,700,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  درب ضد سرقت سفید ونی گلاس کدMT203

  درب ضد سرقت سفید ونی گلاس کدMT203

  تومان3,000,000 تومان2,800,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  در ضدسرقت رویه راش کد MT232

  در ضدسرقت رویه راش کد MT232

  تومان3,200,000 تومان3,000,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  درب ضد سرقت کرکره ای سفید کد MT225

  درب ضد سرقت کرکره ای سفید کد MT225

  تومان2,700,000 تومان2,500,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول
 • حراج!
  در ضد سرقت لامینت کد MT218

  در ضد سرقت لامینت کد MT218

  تومان2,900,000 تومان2,800,000
  این درب ضد سرقت قابلیت ساخت در ابعاد مختلف را دارد. قابلیت ساخت به صورت تک لنگه، یک و نیم لنگه و دو لنگه را دارد. درب ضد سرقت فوق داری شب بند، روز بند و نوار درزگیر می باشد. ساختار داخلی این درب تماما فلز بوده و یک ورق فورمینگ شده سر تاسر درب را پوشش می دهد. قفل  یراق استفاده شده در این درب ضد سرقت ساخته کاله…
  نمایش سریع محصول

درب ضد سرقت

خرید اینترنتی درب ضد سرقت ارزان ، درب ورودی ساختمان می باشد که دارای استاندارد های خاصی نسبت به حرارت، رطوبت، صدا و از همه مهمتر قیمت درب ضد سرقت ایرانی طرح ترک می باشد. روش ساخت درب های ضد سرقت به گونه ای می باشد که نمیتوان قفل، لولا یا بدنه این دربهای را با هر وسیله ای تخریب کرد. دکوراسیون فانوس یکی از بزرگترین تولید کنندگان درب ضد سرقت تهران می باشد. با بالاترین استاندارد های جهانی تولید و ساخت درب های ضد سرقت در ایران است.

وزن تقریبی دربهای ضد سرقت تولید شده در دکوراسیون فانوس 120 کیلو گرم با استفاده از بهترین متریال های وارداتی ، دارای قابلیت  ضد صدا، ضدآب، ضد حریق، و کاملا ایمنی در برابر سازقان حرفه ای و هر گونه دیلم و ابزاری می باشد.

برند های درب ضد سرقت

در ضد سرقت یکی از تولیدات منحصر به فرد مجموعه تولیدی دکوراسیون داخلی فانوس می باشد که دارای کیفیتی بسیار عالی و قابل رقابت با نمونه های خارجی مانند درب ضد سرقت ترک است در طراحی و تولید درب ضد سرقت علاوه بر ایمنی نباید شکل درب به گونه ای باشد که در هنگام وقوع حوادث طبیعی مثل زلزله، سیل یا آتش سوزی نتوان امداد رسانی نمود.

 • درب ضد سرقت ترک
 • درب ضد سرقت ایرانی
 • درب ضد سرقت چینی

ویژگی های درب ضد سرقت ایرانی

درب ضد سرقت،از سه بخش تشکیل شده است:

 1. چارچوب
 2. بدنه
 3. قفل درب که در بدنه جای گرفته است.

درب های ضد سرقت عایق صدا و حرارت در برابر آتش تا ۴ ساعت و تا دمای ۸۰۰ درجه سانتی گراد هستند. کلیه یراق آلات استفاده شده، در ساخت درب های ضد سرقت از سنگ پشم نسوز هم برای جلوگیری از حریق استفاده میشود که عایق حرارت میباشد ساخت این درب ها به گونه ای باید باشد که با رعایت استاندارد های لازم در هنگام آتش سوزی مانع از ورود و کمک رسانی نیروهای امدادی نگردد .در دربهای ضد سرقت تولید شده در دکوراسیون فانوس ساخت کشور ترکیه و برند کاله می باشد. در داخل درب های ضد سرقت از یک ورق فلزی محکم استفاده می شود که مانع از هر نوع ورود و نفوذ سارقان میگردد .

درب های ضد سرقت دارای عایق صوتی میباشند .

در اطراف درب های ضد سرقت از یک نوار یا زه لاستیکی به منظور جلوگیری از ورود گرد و خاک و همچنین جلوگیری از ورود سرما و گرما و اتلاف انرژی استفاده شده است .

 • درب ضد سخت نکشن است و ما این اطمینان را به شما می دهیم کسی نمی تواند قفل این دربها را بشکند و یا وارد ان شود.
 • سیستم قفل خودکار درب ضد سرقت در این دربهای به ای صورت است که اگر شخصی فراموش کند درب را قفل کند، بلافاصله درب قفل می شود.
 • برای بازکردن دربهای ضد سرقت حتما نیاز است که کلید اصلی درب ضد سرقت باشد.
 • امکان نصب انواع دوربین های الکترونیکی و چشمی بر روی درب های ضد سرقت و امکان متصل کردن آن به اینترنت
 • دربهای ضد سرقت کامل ضد حریق می باشد.
 • درب های ضد سرقت عایق صوتی هستند.
 • با توجه به استفاده از روکش چوب در درب های ضد سرقت ، زیبایی کارآمدی به طراحی دکوراسیون داخلی منزل شما می دهد.

چهار چوب درب ضد سرقت ارزان

کلیه درب های ضد سرقت ارائه شده در دکوراسیون فانوس دارای چهارچوب های ثابت و یا کشویی به سفارش مشتری با رویه 12 میلی متر ترک با استفاده از رنگ پلی اورتان یا رنگ اتومبیل به سفارش مشتری می باشد، که قیمت درب ضد سرقت ایرانی طرح ترک را متفاوت میکند. کلاف داخلی درهای ضد سرقت ارائه شده دارای ورق سراسری فورمینگ شده به قطر 1.5 میلی متر همراه با پروفیل کشی سراسری می باشد. عرض چهارچوب درب ضد سرقت تهران به صورت 12 و 18سانتیمتر ارائه می شود.

یراق آلات درب ضد سرقت

کلیه یراق آلات استفاده شده در در ضد سرقت تولیدی ما ساخت کاله ترکیه با ضمانت نامه 5 ساله داری شب بند، روزبند، چهار عدد پین گاوصندوقی همراه با سه عدد لولای جوشی و قفل هفت زبانه کاملا ضد سرقت می باشد.

بر خلاف درب های معمولی درب های ضد سرقت از یک نقطه به چهارچوب متصل نشده و با بهره گیری از قفل ها و ساختار گاو صندوق ها ، درب های ضد سرقت از چندین نقطه به چهارچوب متصل میشوند که این خود از ویژگی های منحصر به فرد درب های ضد سرقت میباشد .

قفل درب های ضد سرقت دارای 11 زبانه هستند که در سه جهت مختلف عمل می کنند . ضخامت ورق به کار رفته در درب ضد سرقت بیش از یک میلی متر است که خود گویای امنیت و استحکام این نوع درب هاست.

روکش درب ضد سرقت

روکش های قابل ارائه در ساخت درب ضد سرقت به صورت روکش چوب ( روکش راش و گردو) روکش ملامینه، روکش لامینوکس و روکش پی وی سی می باشد و در انواع رنگ های فندقی سیر، فندقی روشن، ماهگونی سیر، ماهگونی روشن، گردویی، عسلی ، ونگه و درب ضد سرقت سفید قابل ارائه است.

گارانتی درب ضد سرقت

کلیه دربهای ضد سرقت ارائه شده در دکوراسیون فانوس دارای 5 سال گارانتی یراق آلات و ضمانت 10 ساله دکوراسیون داخلی فانوس می باشد.

ساختار درب های ضد سرقت به گونه ای میباشد که بعد از نصب در چهارچوب غیر قابل اهرم کردن می باشند .

ابعاد درب ضد سرقت

ابعاد های قابل ارائه برای دربهای ضد سرقت در دو ابعاد 109*211 و 115*216 سانتیمتر می باشد، برای سفارش ابعاد سفارشی درب ضد سرقت و یا درب ضد سرقت دو لنگه می توانید از ابعاد سفارشی درضدسرقت استفاده نمایید.

بسته بندی درب ضد سرقت

کلیه درب های ضد سرقت تولید شده در دکوراسیون فانوس به صورت نایلون حباب دار و کارتن با قابلیت ارسال به سراسر ایران و کشور های منطقه می باشد.

دکوراسیون داخلی فانوس ارائه دهنده با کیفیت ترین  و امکان خرید اینترنتی درب ضد سرقت ارزان ایرانی، خرید اینترنتی درب ضد سرقت ارزان ترک، خرید اینترنتی درب ضد سرقت ارزان برجسته، خرید اینترنتی درب ضد سرقت ارزان لوکس و … با بهترین قیمت در بازار ایران می باشد.

قیمت درب ضد سرقت ایرانی طرح ترک

قیمت درب ضد سرقت ایرانی طرح ترک با توجه به نوع متریال روکش و کلاف دارای قیمت های متفاوتی هستند دربهای ضد سرقت تولید شده در دکوراسیون فانوس دارای بالاترین کیفیت و هزینه کمتری نسبت به قیمت درب ضد سرقت ترک اصل ، قیمت درب ضد  سرقت فلزی چینی می باشد .

نکات مهم در هنگام خرید درب ضد سرقت

 1. جنس چهارچوب
 2. ضخامت چهارچوب
 3. جنس لولا
 4.  جنس لایه
 5. قفل ها و کلید ها
 6.  کیفیت دستگیره ها و ابزار یراق

نصب دربهای ضد سرقت

نصب آسان درب های ضد سرقت باعث شده است که در انتهای عملیات ساخت و ساز اقدام به نصب درب های ضد سرقت شود که این خود باعث میشود کمترین آسیب به درب وارد شود .

انواع درب ضد سرقت تهران

برای مشاهده انواع درب های ضد سرقت ایرانی طراح ترک می توانید به نمونه های تولید شده در دکوراسیون داخلی فانوس در همین دسته بندی مراجعه فرمایید . دکوراسیون داخلی فانوس با بیش از 10 سال سابقه تولید انواع دربهای ضد سرقت اماده فروش درب ضد سرقت در تهران و تمام شهرستانها اماده تحویل درب در کوتاه ترین زمان ممکن می باشد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها