، دستگیره هوشمند در واقع یک نوع ابزار دیجیتالی زیبا و ایمن است که به کمک آن می‌توانید به طرق مختلف فرمان باز و بسته شدن قفل هوشمند نصب شده بر روی درب را باز و بسته می کند، دستگیره دیجیتالی یا دستگیره الکترونیکی در سه دسته ی کلی دستگیره دیجیتالی کارتی و دستگیره اثر انگشتی و دستگیره دیجیتال با کد یا دستگیره کدینگ طبقه بندی می شود.