کابینت آشپزخانه ممبران

12 کالا

 • کابینت آشپزخانه ممبران کد 0248

  کابینت آشپزخانه ممبران کد 0248

  تماس بگیرید
  قیمت کابینت آشپزخانه بر اساس متر به صورت یک متر بالا و یک متر پایین می باشد. قبل از خرید کابینت باید طول، عرض و ارتفاع مکان کابینت آشپزخانه را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کابینت: انتخاب مدل کابینت از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه…
 • کابینت آشپزخانه ممبران کد 0250

  کابینت آشپزخانه وکیوم کد 0250

  تماس بگیرید
  قیمت کابینت آشپزخانه بر اساس متر به صورت یک متر بالا و یک متر پایین می باشد. قبل از خرید کابینت باید طول، عرض و ارتفاع مکان کابینت آشپزخانه را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کابینت: انتخاب مدل کابینت از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه…
 • کابینت آشپزخانه ممبران کد 0238

  کابینت آشپزخانه ممبران کد 0238

  تماس بگیرید
  قیمت کابینت آشپزخانه بر اساس متر به صورت یک متر بالا و یک متر پایین می باشد. قبل از خرید کابینت باید طول، عرض و ارتفاع مکان کابینت آشپزخانه را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کابینت: انتخاب مدل کابینت از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه…
 • کابینت آشپزخانه ممبران کد 0213

  کابینت آشپزخانه ممبران کد 0213

  تماس بگیرید
  قیمت کابینت آشپزخانه بر اساس متر به صورت یک متر بالا و یک متر پایین می باشد. قبل از خرید کابینت باید طول، عرض و ارتفاع مکان کابینت آشپزخانه را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کابینت: انتخاب مدل کابینت از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه…
 • کابینت آشپزخانه وکیوم کد 0174

  کابینت آشپزخانه وکیوم کد 0174

  تماس بگیرید
  قیمت کابینت آشپزخانه بر اساس متر به صورت یک متر بالا و یک متر پایین می باشد. قبل از خرید کابینت باید طول، عرض و ارتفاع مکان کابینت آشپزخانه را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کابینت: انتخاب مدل کابینت از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه…
 • کابینت آشپزخانه ممبران کد 0175

  کابینت آشپزخانه ممبران کد 0175

  تماس بگیرید
  قیمت کابینت آشپزخانه بر اساس متر به صورت یک متر بالا و یک متر پایین می باشد. قبل از خرید کابینت باید طول، عرض و ارتفاع مکان کابینت آشپزخانه را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کابینت: انتخاب مدل کابینت از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه…
 • کابینت آشپزخانه ممبران کد 0146

  کابینت آشپزخانه ممبران کد 0146

  تماس بگیرید
  قیمت کابینت آشپزخانه بر اساس متر به صورت یک متر بالا و یک متر پایین می باشد. قبل از خرید کابینت باید طول، عرض و ارتفاع مکان کابینت آشپزخانه را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کابینت: انتخاب مدل کابینت از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه…
 • کابینت آشپزخانه ممبران کد 0148

  کابینت آشپزخانه ممبران کد 0148

  تماس بگیرید
  قیمت کابینت آشپزخانه بر اساس متر به صورت یک متر بالا و یک متر پایین می باشد. قبل از خرید کابینت باید طول، عرض و ارتفاع مکان کابینت آشپزخانه را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کابینت: انتخاب مدل کابینت از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه…
 • کابینت آشپزخانه ممبران کد 0150

  کابینت آشپزخانه ممبران کد 0150

  تماس بگیرید
  قیمت کابینت آشپزخانه بر اساس متر به صورت یک متر بالا و یک متر پایین می باشد. قبل از خرید کابینت باید طول، عرض و ارتفاع مکان کابینت آشپزخانه را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کابینت: انتخاب مدل کابینت از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه…
 • کابینت آشپزخانه ممبران کد 0166

  کابینت آشپزخانه ممبران کد 0166

  تماس بگیرید
  قیمت کابینت آشپزخانه بر اساس متر به صورت یک متر بالا و یک متر پایین می باشد. قبل از خرید کابینت باید طول، عرض و ارتفاع مکان کابینت آشپزخانه را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کابینت: انتخاب مدل کابینت از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه…
 • کابینت آشپزخانه ممبران کد 0167

  کابینت آشپزخانه ممبران کد 0167

  تماس بگیرید
  قیمت کابینت آشپزخانه بر اساس متر به صورت یک متر بالا و یک متر پایین می باشد. قبل از خرید کابینت باید طول، عرض و ارتفاع مکان کابینت آشپزخانه را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کابینت: انتخاب مدل کابینت از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه…
 • کابینت آشپزخانه کد 0141

  کابینت آشپزخانه وکیوم کد 0141

  تماس بگیرید
  قیمت کابینت آشپزخانه بر اساس متر به صورت یک متر بالا و یک متر پایین می باشد. قبل از خرید کابینت باید طول، عرض و ارتفاع مکان کابینت آشپزخانه را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کابینت: انتخاب مدل کابینت از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه…

کابینت آشپزخانه ممبران:

کابینت آشپزخانه ممبران  در واقع نوعی روکش PVCهستند که بر روی نئوپان ویا MDF کشیده میشود و یکی از زیباترین کابینت های آشپزخانه ایرانی میباشند و با استفاده از دستگاه CNC امکان حکاکی بر روی آن وجود دارد از کابینت های ممبران برای دکوراسیون کلاسیک و مجلل استفاده میکنیم برای چهار چوب این کابینت ها از ام دی اف سفید میشود و برای قسمتهای قابل رویت آن ام دی اف خام را توسط دستگاه CNCحکاکی کرده و روی آن میچسبانند به دلیل این پروسه ساخت طولانی این کابینت های نسبت به مدل های قبلی گرانتر است.

مزایای کابینت ممبران :

از مزایای کابینت ممبران میتوان به مقاوم بودن در برابر رطوبت و حرارت ،عدم وجود درز ،تنوع طرح و مدل بالا و همچنین تمیزی آسان ها اشاره نمود.

معایب کابینت ممبران :

همچنین کابینت های ممبران دارای معایبی نیز هستند از جمله طرح های ظریف به خوبی وکیوم نمیشوند ، کابینت های ممبران به اجسام تیز حساس هستند و آسیب میبینند ، باعث کوچک نشان دادن آشپزخانه میشوند همچنین کابینت های ممبران  در برابرنور خورشید مقاوم نیستند و برای آشپزخانه هایی که در معرض نور خورشید هستند بهتر است استفاده نشوند.

ویژگی کابینت ممبران :

از جمله ویژگی های کابینت وکیوم  طرحهای شلوغ و پر زرق برق آنها هستند و پر از حکاکی های ریز میباشند کابینت های اشرافی ممبران برای خانه هایی مناسبند که از مبلمان لوکس و تابلوهای گران قیمت پر شده اند و برای آشپزخانه ها هم بدنبال کابینت ها لوکس و گران قیمت میگردند.

نحوه ی نگهداری از کابینت وکیوم  :

اولین نکته در نگهداری کابینت های ممبران این است که آنها را در معرض آب گرم و حراررت قرار ندهیم زیرا باعث میشود روکش ام دی اف از آن جدا شود ،در صورت لک شدن بلافاصله آن را تمیز کنیم زیرا در صورت طولانی ماندن لکه تغییر رنگ میدهند ،برای تمیز کردن کابینت ممبران از شیشه پاک کن ویا پودر های پاک کننده استفاده نکنیم بهتر است برای تمیز کردن از یک پارچه نرم بدون پرز استفاده کنیم ،روکش PVC مورد استفاده در این کابینت به اجسام تیز حساس هستند و باید مراقب باشیم اجسام تیز به کابینت برخورد نکنند