قرنیز PVC مدل پارکتی کد 182
قرنیز PVC مدل پارکتی کد 182
قرنیز PVC مدل پارکتی کد 182
قرنیز PVC مدل پارکتی کد 182
  • طول هر شاخه قرنیز: 3 متر
  • ضخامت قرنیز: 8 میلیمتر
  • ارتفاع قرنیز: 9 سانتیمتر
  • جنس رویه: PVC
  • متریال: پلی استارین