درب اتاق لوکس

82 کالا

 • 13%
  درب اتاق MDF رویه PVC کد MT136

  درب اتاق MDF رویه PVC کد MT136

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  درب اتاق MDF رویه PVC کد MT136 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای PVC از ام دی اف با ضخامت 5 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه شده در دکوراسیون…
 • 13%
  درب اتاقی MDF رویه PVC کد MT137

  درب اتاقی MDF رویه PVC کد MT137

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  درب اتاقی MDF رویه PVC کد MT137 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای PVC از ام دی اف با ضخامت 5 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه شده در دکوراسیون…
 • 13%
  درب اتاق خواب MDF رویه PVC کد MT138

  درب اتاق خواب MDF رویه PVC کد MT138

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  درب اتاق خواب MDF رویه PVC کد MT138 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای PVC از ام دی اف با ضخامت 5 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه شده در…
 • 13%
  درب داخلی MDF رویه PVC کد MT139

  درب داخلی MDF رویه PVC کد MT139

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  درب داخلی MDF رویه PVC کد MT139 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای PVC از ام دی اف با ضخامت 5 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه شده در دکوراسیون…
 • 13%
  در داخلی MDF رویه PVC کد MT140

  در داخلی MDF رویه PVC کد MT140

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  در داخلی MDF رویه PVC کد MT140 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای PVC از ام دی اف با ضخامت 5 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه شده در دکوراسیون…
 • 13%
  در اتاق MDF رویه PVC کد MT141

  در اتاق MDF رویه PVC کد MT141

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  در اتاق MDF رویه PVC کد MT141 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای PVC از ام دی اف با ضخامت 5 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه شده در دکوراسیون…
 • 13%
  در اتاق خواب MDF رویه PVC کد MT142

  در اتاق خواب MDF رویه PVC کد MT142

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  در اتاق خواب MDF رویه PVC کد MT142 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای PVC از ام دی اف با ضخامت 5 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه شده در…
 • 13%
  در اتاق خواب ام دی اف رویه PVC کد MT143

  در اتاق خواب ام دی اف رویه PVC کد MT143

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  در اتاق خواب ام دی اف رویه PVC کد MT143 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای PVC از ام دی اف با ضخامت 5 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه…
 • 13%
  در اتاق ام دی اف رویه PVC کد MT144

  در اتاق ام دی اف رویه PVC کد MT144

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  در اتاق ام دی اف رویه PVC کد MT144 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای PVC از ام دی اف با ضخامت 5 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه شده…
 • 13%
  در اتاقی ام دی اف رویه PVC کد MT145

  در اتاقی ام دی اف رویه PVC کد MT145

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  در اتاقی ام دی اف رویه PVC کد MT145 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای PVC از ام دی اف با ضخامت 5 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه شده…
 • 13%
  در داخلی ام دی اف رویه PVC کد MT146

  در داخلی ام دی اف رویه PVC کد MT146

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  در داخلی ام دی اف رویه PVC کد MT146 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای PVC از ام دی اف با ضخامت 5 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه شده…
 • 13%
  درب اتاق ام دی اف رویه PVC کد MT147

  درب اتاق ام دی اف رویه PVC کد MT147

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  درب اتاق ام دی اف رویه PVC کد MT147 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای PVC از ام دی اف با ضخامت 5 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه شده…
 • 13%
  درب اتاق خواب ام دی اف رویه PVC کد MT148

  درب اتاق خواب ام دی اف رویه PVC کد MT148

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  درب اتاق خواب ام دی اف رویه PVC کد MT148 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای PVC از ام دی اف با ضخامت 5 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه…
 • 13%
  درب داخلی ام دی اف رویه PVC کد MT149

  درب داخلی ام دی اف رویه PVC کد MT149

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  درب داخلی ام دی اف رویه PVC کد MT149 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای PVC از ام دی اف با ضخامت 5 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه شده…
 • 13%
  درب اتاق MDF روکش راش کد MT159

  درب اتاق MDF روکش راش کد MT159

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  درب اتاق MDF روکش راش کد MT159 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای روکش راش از ام دی اف با ضخامت 8 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه شده در…
 • 13%
  درب اتاقی MDF روکش راش کد MT160

  درب اتاقی MDF روکش راش کد MT160

  تومان1,520,000 تومان1,320,000
  درب اتاق MDF روکش راش کد MT159 یکی از گرینه های مناسب برای اتاق خواب و درب ورودی می باشد. جنس متریال دربهای روکش راش از ام دی اف با ضخامت 8 میلیمتر می باشد که توسط دستگاه CNC نقش و نگار بر روی آن حک شده است و در نهایت روکش PVC توسط دستگاه ممبران بر روی این محصول وکیوم شده است. نکات خرید:تمامی درب های عرضه شده در…

درب اتاق لوکس به مجموعه از درب های اتاقی اطلاق می شود که دارای زیبایی و مناسب با هر نوع دکوراسیون داخلی می باشد. درب های اتاقی لوکس اغلب از جنس mdf با روکش pvc و یا روکش راش می باشد که با استفاده از رنپ پلی اورتان رنگ آمیزی شده است؛ حال آنکه برخی از این درب های لوکس اتاقی به صورت برجسته و کاملا خاص می باشد.

کلیه درب های داخلی ما در دکوراسیون داخلی فانوس دارای کلاف چوب روسی ، رویه mdf خارجی واناچی و رویه pvc ساخت کشور کره جنوبی در انواع ضخامت ها 0.13 و 0.2 و 0.4 میلیمتر می باشد.

انواع درب اتاق لوکس

انواع در اتاق خواب لوکس شامل موارد زیر می باشد.

 • درب اتاقی خواب وکیوم
 • درب اطاق روکش راش
 • در اتاق روکش pvc
 • در اتاقی روکش بلوط
 • درب برجسته اتاق خواب
 • درب تمام چوب

ضخامت رویه های mdf درب های ما در انواع 3 میلیمتر، 5 میلیمتر و 8 میلیمتر میباشد.

خرید اینترنتی درب اتاق خواب

برای خرید اینترنتی درب اتاق خواب و مشاهده موارد مختلف این نوع درب های می توانید به دسته بندی مورد نظر مراجعه فرمایید برای اندازه گیری و انتخاب رنگ بندی درب های مختلف می توانید با کارشناسان ما در واتساپ در ارتباط باشید.