لولا درب کمدی ،  لولا کمدی از جمله تجهیزات مهم مربوط به درب کمد هستند و امروزه در طرح‌ها و مدل‌های متفاوت تولید و عرضه می‌شوند. در واقع لولا قطعه ای برای اتصال درب کمد به بدنه و یا چهارچوب می باشد.