کمد دیواری پلی اورتان

12 کالا

 • کمد دیواری ممبران کد 0123

  کمد دیواری با رنگ پلی اورتان کد 0123

  تومان3,600,000
  قیمت خرید کمد دیواری بر اساس متر مربع میباشد. قبل از خرید کمد دیواری باید طول، عرض و ارتفاع مکان کمد دیواری را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کمد دیواری: انتخاب مدل کمد دیواری از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه گیری کمد دیواری مشاوره…
 • کمد دیواری کد 0117

  کمد دیواری با رنگ پلی اورتان آیینه خور کد 0117

  تومان3,900,000
  قیمت خرید کمد دیواری بر اساس متر مربع میباشد. قبل از خرید کمد دیواری باید طول، عرض و ارتفاع مکان کمد دیواری را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کمد دیواری: انتخاب مدل کمد دیواری از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه گیری کمد دیواری مشاوره…
 • کمد دیواری نئوکلاسیک رنگ شده پلی اورتان کد 080

  کمد دیواری نئوکلاسیک رنگ شده پلی اورتان کد 080

  تومان3,600,000
  قیمت خرید کمد دیواری بر اساس متر مربع میباشد. قبل از خرید کمد دیواری باید طول، عرض و ارتفاع مکان کمد دیواری را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کمد دیواری: انتخاب مدل کمد دیواری از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه گیری کمد دیواری مشاوره…
 • کمد دیواری پلی اورتان کلاسیک کد 052

  کمد دیواری پلی اورتان کلاسیک کد 052

  تومان3,900,000
  قیمت خرید کمد دیواری بر اساس متر مربع میباشد. قبل از خرید کمد دیواری باید طول، عرض و ارتفاع مکان کمد دیواری را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کمد دیواری: انتخاب مدل کمد دیواری از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه گیری کمد دیواری مشاوره…
 • کمد دیواری MDF با رنگ پلی اورتان و کد 038

  کمد دیواری MDF با رنگ پلی اورتان و کد 038

  تومان4,200,000
  قیمت خرید کمد دیواری بر اساس متر مربع میباشد. قبل از خرید کمد دیواری باید طول، عرض و ارتفاع مکان کمد دیواری را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کمد دیواری: انتخاب مدل کمد دیواری از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه گیری کمد دیواری مشاوره…
 • کمد دیواری پلی اورتان کلاسیک و کد 035

  کمد دیواری پلی اورتان کلاسیک و کد 035

  تومان3,900,000
  قیمت خرید کمد دیواری بر اساس متر مربع میباشد. قبل از خرید کمد دیواری باید طول، عرض و ارتفاع مکان کمد دیواری را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کمد دیواری: انتخاب مدل کمد دیواری از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه گیری کمد دیواری مشاوره…
 • کمد دیواری کلاسیک پلی اورتان و کد 034

  کمد دیواری کلاسیک پلی اورتان و کد 034

  تومان3,400,000
  قیمت خرید کمد دیواری بر اساس متر مربع میباشد. قبل از خرید کمد دیواری باید طول، عرض و ارتفاع مکان کمد دیواری را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کمد دیواری: انتخاب مدل کمد دیواری از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه گیری کمد دیواری مشاوره…
 • کمد دیواری MDF با رنگ پلی اورتان و کد 030

  کمد دیواری MDF با رنگ پلی اورتان و کد 030

  تومان3,900,000
  قیمت خرید کمد دیواری بر اساس متر مربع میباشد. قبل از خرید کمد دیواری باید طول، عرض و ارتفاع مکان کمد دیواری را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کمد دیواری: انتخاب مدل کمد دیواری از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه گیری کمد دیواری مشاوره…
 • کمد دیواری کلاسیک با رنگ پلی اورتان و کد 027

  کمد دیواری کلاسیک با رنگ پلی اورتان و کد 027

  تومان3,900,000
  قیمت خرید کمد دیواری بر اساس متر مربع میباشد. قبل از خرید کمد دیواری باید طول، عرض و ارتفاع مکان کمد دیواری را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کمد دیواری: انتخاب مدل کمد دیواری از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه گیری کمد دیواری مشاوره…
 • کمد دیواری کلاسیک با رنگ پلی اورتان کد 010

  کمد دیواری کلاسیک با رنگ پلی اورتان کد 010

  تومان3,500,000
  قیمت خرید کمد دیواری بر اساس متر مربع میباشد. قبل از خرید کمد دیواری باید طول، عرض و ارتفاع مکان کمد دیواری را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کمد دیواری: انتخاب مدل کمد دیواری از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه گیری کمد دیواری مشاوره…
 • کمد دیواری ریلی هایگلاس کد 002

  کمد دیواری ریلی هایگلاس کد 002

  تومان3,100,000
  قیمت خرید کمد دیواری بر اساس متر مربع میباشد. قبل از خرید کمد دیواری باید طول، عرض و ارتفاع مکان کمد دیواری را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کمد دیواری: انتخاب مدل کمد دیواری از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه گیری کمد دیواری مشاوره…
 • کمد دیواری آیینه خور با رنگ پلی اورتان کد 001

  کمد دیواری آیینه خور با رنگ پلی اورتان کد 001

  تومان3,500,000
  قیمت خرید کمد دیواری بر اساس متر مربع میباشد. قبل از خرید کمد دیواری باید طول، عرض و ارتفاع مکان کمد دیواری را محاسبه کرده و تصویری از محل نصب برای کارشناسان فروش دکوراسیون داخلی فانوس ارسال نمایید. مراحل ساخت و خرید کمد دیواری: انتخاب مدل کمد دیواری از سایت فانوس دیزاین ارتباط از طریق واتساپ با کارشناسان فروش اندازه گیری توسط نصاب و متخصصین اندازه گیری کمد دیواری مشاوره…

کمد دیواری پلی اورتان نوعی کمد است با پوشش رنگی پلی اورتان که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته رنگ پلی اورتان نسبت به سایر رنگها از مقاومت و ماندگاری بالایی برخوردار است درساخت کمد دیواری پلی یورتان از MDF استفاه میشود که برروی آن رنگ پوششی پلی اورتان میزنند.  پلی اورتان فرسودگی کمدها را کاهش داده  ظاهری زیبا به آنها میبخشد و عمر کمد ها را افزایش میدهد .

مزایای کمددیواری پلی اورتان :

 • دارای طیف رنگی بالایی است که قدرت انتخاب مشتری را افزایش میدهد.
 • کمدهای پلی اورتان به راحتی تمیز میشود و نگهداری از آنها آسان است
 • رنگ پلی اورتان در برابر اختلاف دما و اشعه ماورابنفش ماندگاری دارد .
 • کمدهای  پلی اورتان ضد آب میباشند .
 • مقاوت بالا در برابر خط ،خراشیدگی و لکه دارند .

معایب کمد دیواری پلی یورتان :

 • کمدهای پلی اورتان اگر  اصولی و در شرایط مطلوب نگهداری نشوند تغییر رنگ داده و کدر میشوند .
 • کمد هایی با رنگ پلی اورتان خارجی گران قیمت میباشند .

نحوه نگهداری از کمددیواری پلی اورتان :

نگهداری و تمیز این کمد بسیار ساده است بدلیل خاصیت ضد آب بودن آن شما میتوانید با یک دستمال نمدار براحتی کمدها را تمیز کنید .

نتیجه :

رنگهای پلی اورتان از بهترین و با کیفیت ترین رنگهایی است که در ساخت صنایع چوبی ، کمد و کابینت از آن استفاده میشود رنگهای پلی یورتان ضد آب هستند و ظاهری زیبا به کمدو کابینت ها مببخشند همچنین از دوام بالایی برخوردار هستند و میتوانند انتخاب مناسبی باشند .

شرکت طراحی دکوراسیون داخلی فانوس تولید کننده و عرضه کننده کمد دیواری های رنگ شده پلی اورتان