تزئینات ساختمان

755 کالا

 • 17%
  قرنیز PVC مدل پارکتی کد 182

  قرنیز PVC مدل پارکتی کد 182

  تومان50,000
  طول هر شاخه قرنیز: 3 متر ضخامت قرنیز: 8 میلیمتر ارتفاع قرنیز: 9 سانتیمتر جنس رویه: PVC متریال: پلی استارین
 • 8%
  قرنیز PVC مدل ورساچه کد 629

  قرنیز PVC مدل ورساچه کد 629

  تومان60,000
  طول هر شاخه قرنیز: 3 متر ضخامت قرنیز: 8 میلیمتر ارتفاع قرنیز: 9 سانتیمتر جنس رویه: PVC متریال: پلی استارین
 • 31%
  درب کابینت روکش چوب کد 0101

  درب کابینت روکش چوب کد 0101

  تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%
  درب کابینت روکش چوب کد 0102

  درب کابینت روکش چوب کد 0102

  تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%
  درب کابینت روکش چوب کد 0103

  درب کابینت روکش چوب کد 0103

  تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%
  درب کابینت روکش چوب کد 0104

  درب کابینت روکش چوب کد 0104

  تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%
  درب کابینت روکش چوب کد 0105

  درب کابینت روکش چوب کد 0105

  تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%
  درب کابینت روکش چوب کد 0106

  درب کابینت روکش چوب کد 0106

  تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%
  درب کابینت روکش چوب کد 0107

  درب کابینت روکش چوب کد 0107

  تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%
  درب کابینت روکش چوب کد 0108

  درب کابینت روکش چوب کد 0108

  تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%
  درب کابینت روکش چوب کد 0109

  درب کابینت روکش چوب کد 0109

  تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%
  درب کابینت روکش چوب کد 071

  درب کابینت روکش چوب کد 071

  تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%
  درب کابینت روکش چوب کد 072

  درب کابینت روکش چوب کد 072

  تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%
  درب کابینت روکش چوب کد 073

  درب کابینت روکش چوب کد 073

  تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%
  درب کابینت روکش چوب کد 074

  درب کابینت روکش چوب کد 074

  تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…
 • 31%
  درب کابینت روکش چوب کد 075

  درب کابینت روکش چوب کد 075

  تومان500,000
  درب کابینت روکش چوب بهترین گزینه برای تغییر در دکوراسیون داخلی آشپزخانه می باشد و به راحتی می توانید جلوه تازه ای به کابینت آشپزخانه منزلتان بدهید و دگرگونی اساسی در آن ایجاد نمایید. جنس متریال درب کابینتی موجود در دکوراسیون داخلی فانوس از mdf با ضخامت 16 میلیمتر می باشد که بر روی آن بسته به سفارش مشتری روکش چوب و یا روکش pvc قرار می گیرد با طرح…

تزئینات ساختمان شامل طیف وسیعی از اقلام دکوراسیون داخلی می باشد که متناسب با نوع طراحی داخلی و دیزاین به کمک دکوراتور و طراح می آید. این محصولات شامل انواع کاغذ های دیواری، قرنیز و پارکت و کابینت، لمینت، موکت ،کفپوش چوب پلاست، ترمو وود ،گچ بری، گلهای سقفی ،ابزار گلویی ،سقف کناف، پارتیشن، پرده، نقاشی ساختمان ،سرامیک، پنل دیواری مدرن، سقف کاذب، شیشه لمینت ،رزین لمینت، شومینه و آیینه کاری مدرن می باشد.

انواع تزئینات ساختمان

 • قرنیز: نواری است که در محل اتصال دیوار به کفپوش نصب می گردد و این محصول دارای انواع مختلفی نظیر سرامیکی، سنگی، چوبی، پی وی سی و ام دی اف می باشد.
 • کاغذ دیواری: کاغذ دیواری پوششی تزیینی و زیبا است که روی دیوار چسبانده می شود و در طرح ها و رنگهای مختلف در بازار موجود می باشد .به صورت متری و رولی عرضه می گردد.
 • ترمووود: گونه ای  از چوب که به علت  فراوری با مکانیزم پیشرفته حرارت، چوبهای دیگر مقاوم تر می باشد، و از جمله محبوب ترین اقلام تزئینات ساختمانی می باشد.
 • موکت: موکت ها یکی از کالاهای مهم تزئیناتی ساختمان به شمار می آید که به جای استفاده از فرش می توان از آن استفاده کرد و جایگزین مناسبی برای فرش می باشد، بسیاری از صاحبخانه‌ها و متخصصین دکوراسیون  و تزئینات ساختمان ترجیح میدهند از موکت استفاده کنند.
 • پارکت: پارکت یک نوع کفپوش چوبی است که در تزیینات ساختمان استفاده میشود. پارکت ها از یک سری قطعات درست شده است که با مرتب چیده شدن  در کنار هم سطح را پوشش می دهند.
 • گچ‌بری: یکی از زیر  شاخه های معماری است که در هر مکان  و هر دوره  شکل و روش حاص خود را داشته است.. در ایران نیز گچبری های  استفاده شده در دوره‌های مختلف تاریخی متفاوت بوده است.
 • کناف: کناف، نوع مدرن  گچبری به حساب  می آید که در تزئینات ساختمانی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. برای تهیه سازه های کناف از پنل‌ های پیش ساخته گچی استفاده میشود. به دلیل راحتی در اجرا   کاربرد زیادی در تزیینات ساختمانی دارد.
 • پارتیشن: پارتیشن یعنی قسمت بندی و جدا سازی که می توان در تزیینات داخلی ساختمان ها و مکان های اداری از آن استفاده کرد .جنس آن از چوب یا آلومینیوم یا شیشه میباشد و به دو صورت ساده و متحرک وجود دارد.
 • پرده: پرده یکی از وسایل مورد نیاز برای تزئینات ساختمان است که باعث زیبایی فضای داخلی منزل میشود و مانع از نفوذ نور و گرما و سرما می شود .
 • نقاشی: نقاشی ساختمان یکی از ارکان تزیینات داخلی و خارجی ساختمان به شمار می آید که به دیوارهای درونی و گاهی بیرونی جلوه می بخشد .
 • سرامیک: سرامیک یکی از عناصر  مورد استفاده در تزیینات و دکوراسیون منزل است که در سرویس بهداشتی و حمام و آشپزخانه، راهرو و پذیرایی نیز کاربرد دارد. در هنگام خرید سرامیک باید به کیفیت و دوام آن توجه داشته باشید.
 • پنل دیواری: پنل دیواری از جدیدترین عناصر تزیینات داخلی است. راهی سهل و  آسان برای تغییر دکوراسیون داخلی است که بدون نیاز به بنایی و ریخت و پاش انجام می شود.
 • شیشه لمینت: یکی از انواع شیشه مناسب برای کاربردهای مختلف است. این نوع شیشه از نمونه‌ های ایمنی است که از مقاومت بسیار بالایی برخوردار است.
 • دیوارپوش : یکی از مهمترین اقلام دکوراسیون داخلی می باشد که مناسب تزئین . دکور دیوار می باشد و دارای انواع مختلفی است.