قیرگونی ساختمان

قیر گونی ساختمان

قیرگونی ساختمان

قیرگونی محصولی از قیر و گونی می باشد که برای عایق قسمت هایی مانند پی سازی، سرویس هاس بهداشتی، آشپزخانه، پشت بام های ساختمان ها استفاده می شود. قبل از اجرا باید سطح کار ریسمان شده، کاملا صاف و تمیز باشد و لوله های بخاری، کف شوی و هواکش ها در محل مشخص شده نصب شده باشند. در این روش قیر را به وسیله ی گونی تثبیت ومسطح می کنند زیرا الیاف گونی نقش مسطح کننده را ایفا می کنند.

در کل قیر گونی به دو روش یک لایه و دو لایه انجام می شود.
غلظت قیر در حین اجرا جهت جذب بهتر باید تا حد امکان کم باشد تا بتواند در الیاف گونی نفوذ و با یک نسبت در تمام سطوح جذب شود. برای عایق قیرگونی در هر متر مربع 2 کیلوگرم قیر روان 60*70 جهت سطح زیرین و برای قشرهای بعدی پس از یک لایه گونی 1.5 کیلوگرم مخلوط 60*70 و 90*15 به نسبت مساوی و به صورت روان و یکنواخت استفاده شود. در آخرین مرحله لایه ای از مخلوط 75 درصد قیر مذاب 90*15 و 25 درصد قیر 60*70 به مقدار 1.5 کیلوگرم اجرا شود.

مراحل قیر گونی ساختمان

از قیرگونی جهت عایق کاری در دکوراسیون داخلی ساختمان استفاده می‌ گردد؛ و برای تثبیت نمودن قیر از گونی استفاده می‌کنند. الیاف گونی موجب مسلح شدن قیر می شوند و باعث می شوند قیر در محل خود تثبیت گردد. قیرگونی در دو حالت اجرا می‌گردد.

  1.  حتما باید قبل از اجرا سطح را با سیمان به صورت کامل پوشانید به نحوی که سیمان ترک نداشته باشد و عایق کاملا به سطح چسبیده و تمام درز ها پوشانده گردد .
  2. در مرحله بعد بر روی سیمان قیر را با دمای نهایتا ۱۸۰ ریخته بصورتی که تمام قسمت های سیمان شده پوشانده گردد تا بعدا آب و رطوبت به آن نفوذ نداشته و وارد ساختمان نگردد .
  3. سپس با یک گونی درجه ۱ سطح قیر را پوشانیده و به این نکته دقت کنید که گونی در زمان پهن شدن دچار پارگی نگردد .
  4. در این مرحله با ترکیب کردن قیر نرم با قیر سفت لایه ای دیگر قیر بر روی گونی را میپوشانیم، توجه داشته باشید تا در این قسمت گونی پاره نگردد و همچنین قیر بر روی تمام سطح کشیده شود و قسمتی خالی نماند . تا این قسمت تقریبا پشت بام به صورت کامل عایق شده است .

خدمات قیرگونی فانوس

  • ترمیم و تعویض قیرگونی کهنه پشت بام ها (لکه گیری و رفع نم و رطوبت قیرگونی کهنه پشت بام)
  • زیرسازی پشت بام ها جهت اجرای قیرگونی
  • قیرپاشی زیر ایزوگام برای سطوحی که نیاز به پاشیدن قیر می باشد.
  • اجرای آسفالت به صورت دستی و مکانیزه

قیمت قیرگونی ساختمان

قیمت ایزوگام نسبت به لایه های به کار رفته در آن متفاوت است به تبع هر چه لایه ایزوگام بیشتر شود قیمت ایزوگام نیز بیشتر می شود . قیمت ایزوگام به صورت متری تعیین می شود که قیمت آن هر سال با سال دیگر به علت تورم فرق دارد . ایزوگام دارای سه نوع تک لایه ، دو لایه ، وسه لایه می‌باشد که این لایه ها با توجه به تعداد لایه های قیرگونی به کار رفته در آن تعیین می شود . هر چه تعداد لایه ی به ار رفته در ایزوگام بیشتر باشد ضخامت ان بیشتر و نفوذ پذیری آن کم تر می شود و وزن آن سنگین تر می شود .